Stichting

Algemeen:

 • De officiële naam van de stichting is: “Stichting Behoud(en) Zeilvaart"
 • RSIN nummer Stichting Behoud(en) Zeilvaart: 852452238
 • Post adres: Joan Maetsuykerlaan 14, 2024 AS te Haarlem
 • email: info@behoud-en-zeilvaart.nl

De doelstelling van de Stichting Behoud(en) Zeilvaart is:

 • Het in de vaart houden van één of meerdere oude zeilschepen.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Bestuur:

 • De stichting kent drie bestuurders:
     Voorzitter:           R. Koekkoek
     Secretaris:           J. Jager
     Penningmeester:  E. Romkema
 • De bestuurders genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De volledige passage, zoals opgenomen in de statuten, vindt u hier.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan zijn:

 • Het verwerven van één of meerdere oude zeilschepen.
 • Het onderhouden en in optimale staat brengen van het schip (dan wel schepen).
 • Het bieden van ondersteuning aan de vrijwilligers, zodat deze de kans hebben zich verder te bekwamen en te ontwikkelen.
 • Het werven van donaties, giften en fondsen ten bate van het doel van de Stichting.
 • Het deelnemen aan nautische evenementen met het schip (dan wel schepen), teneinde naamsbekendheid van de stichting te genereren.

Activiteiten van de stichting:

 • een actueel verslag vindt u onder "Nieuws".

Financiën:

 • De financiële verantwoording vindt u hier.