Beloning bestuurders Stichting Behoud(en) Zeilvaart

(Tekst zoals opgenomen in de statuten van de stichting)

"De bestuurders genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Aan hen kan een vacantiegeld- of presentiegeld worden toegekend, mits niet overmatig. Zij zullen nimmer hoger mogen zijn dan de door de Minister van Financiën vastgestelde bedragen in de Regeling maximumbedragen vacantiegeld 2004 of een daarvoor in de plaats tredende regeling. De door de bestuursleden gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, behoeven de vooraf schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft."