Stichting Behoud(en) Zeilvaart steunen?

Partner worden
​Wilt u zich langer verbinden aan het schip en de Stichting? Dit zouden wij geweldig vinden! Neem gerust even contact op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt ons bereiken via e-mail: stichtingbehoudenzeilvaart@gmail.com.

Schenkingen

Een eenmalige (of periodieke) gift of schenking kunt u overmaken op rekeningnummer NL50ABNA0409931748 ten name van Stichting Behoud(en) Zeilvaart. Vermeld bij uw schenking alstublieft ‘gift‘ of ‘schenking‘.

Uw bijdragen worden in grote dank aanvaard en overeenkomstig de doelstellingen van de Stichting gebruikt voor het onderhoud en beheer van ons varende monument.

Belastingvoordelen van een ANBI

Stichting Behoud(en) Zeilvaart (RSIN nummer: 852452238) is een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs en schenkers van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun Stichting Behoud(en) Zeilvaart met een donatie.