Links

Foto

Historische Scheepswerf en Skûtsjemuseum 'De Stripe'
in Earnewâld staat een bijzonder gebouw. Hier is het skûtsjemuseum 'De Stripe' gevestigd. Het ontwerp is ontleend aan het ‘skûthûs’, dat vroeger het hart vormde van een Friese scheepswerf.


Foto

Het Scheepvaartmuseum laat zien hoe de zee de Nederlandse cultuur heeft bepaald. In prikkelende, interactieve tentoonstellingen ontdek je op je eigen manier 500 jaar maritieme geschiedenis.


Foto

Het Fries Scheepvaart Museum te Sneek is een veelzijdig museum over de historie van de Friese scheepvaart van de 17de tot de 20ste eeuw. Behalve veel van de Friese scheepvaart en scheepsbouw geeft het museum een beeld van de watersport uit de 19de en 20ste eeuw en van de woon- en leefcultuur van kooplieden en schippers uit Sneek en de Friese Zuidwesthoek.


Foto

Stichting Foar de Neiteam, Voor ons Nageslacht. Deze stichting archiveert, documenteert en verbreidt kennis met betrekking tot het skûtsjesilen. Het Friese skûtsje werd rond 1855-1860 ontwikkeld. Van dit scheepstype zijn er tussen 1887 en 1933 rond 1200 exemplaren gebouwd. Er zeilen nog rond tachtig van deze historische schepen in wedstrijden.


Foto

Stichting "de Palingaak" heeft als doel het bevorderen van de instandhouding van het erfgoed
van de internationale palinghandel vanuit Sùdwest Fryslân op Londen, zoals die handel van de
zeventiende tot en met het eerste kwart van de twintigste eeuw plaatsvond, en het
onder de aandacht van een breed publiek brengen van dit erfgoed.